TARIEVEN

De kosten voor logopedische hulp, voorgeschreven door uw huisarts of specialist, worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed

De kosten voor logopedische hulp, voorgeschreven door uw huisarts of specialist, worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed

De kosten van een logopedische behandeling worden in rekening gebracht tegen het tarief van uw betreffende zorgverzekeraar waarvan het maximum tarief volgens de Nza €42,00 per sessie bedraagt.

De logopedische sessies worden bij kinderen direct volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

De logopedische sessies worden bij volwassenen vanuit de basisverzekering vergoed, maar gaan ten laste van het eigen risico.

Wij hebben geen contract met Menzis, maar hanteren dan onze standaard-tarieven. U krijgt wel een deel vergoed van het tarief dat Menzis hanteert.

Logopedie - behandeling in praktijk

€ 42,00

Anamnese (intake) en onderzoek na verwijzing

€ 84,00

Préverbale logopedie

€ 84,00

Toeslag behandeling aan huis

€ 24,00

Niet nagekomen afspraak

€ 42,00

Please reload

© 2018 Logopedie Rotterdam Centrum